Μάθημα 2: Η έννοια του Προβλήματος - Κατηγορίες Προβλημάτων - Υπολογιστικά Προβλήματα

Στο Σημερινό μας μάθημα θα μάθετε:
  • να περιγράφετε την έννοια του προβλήματος,
  • να κατατάσσετε ένα πρόβλημα στην κατηγορία που ανήκει,
  • να διακρίνετε την ύπαρξη υπολογιστικών και μη προβλημάτων.

2.1.1 Η έννοια του Προβλήματος

Εισαγωγική Δραστηριότητα

Αφού σχηματίσετε ομάδες των τεσσάρων μαθητών, να περιγράψετε καταστάσεις που θεωρείτε προβλήματα:

α)  από  την  αρχαιότητα 
β)  από τον 20ο αιώνα (ασθένειες, μετρήσεων κ.α.)
γ)  σύγχρονα προβλήματα (περιβαλλοντικά, οικονομικά, υγείας κ.α.)
δ)  από  το  χώρο  της  επιστήμης  των  υπολογιστών  (αν  και  εφόσον  γνωρίζετε).
ε)  από την σχολική ζωή.

Να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα.


Παρακολουθείστε την παρακάτω παρουσίαση για την ύλη του σημερινού μαθήματος 

2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων 

2η Δραστηριότητα


Πίσω στις ομάδες, να βρείτε προβλήματα που ανήκουν στις κατηγορίες Επιλύσιμα, ΜΗ Επιλύσιμα και Ανοικτα. Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στην αντίστοιχη φόρμα.

2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα

3η Δραστηριότητα

Με την ομάδα σας καλείστε, να περιγράψετε:
  • ένα πρόβλημα μη υπολογιστικό,
  • ένα πρόβλημα υπολογιστικό (όχι μαθηματικό). 
Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στην αντίστοιχη φόρμα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου